FORREGION mobilisering Finnmark

Klikk for stort bilde

FORREGION er etterfølgeren til VRI-programmet Finnmark. Finnmark fylkeskommune deltar i Norges forskningsråds nye satsing fra 2017-2019: FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionene). FORREGION tar med seg erfaringene fra VRI-programmet og har som formål å stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, og slik legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt.

For mer informasjon om satsingen, se nettsiden til Norges forskningsråd.

Finnmark fylkeskommune har følgende satsingsområder i det nye programmet:

  1. Bedrifter i verdikjedene tilknyttet naturressurser og naturgitte fortrinn 
  2. Styrking av bedriftsnettverk og klynger

Du kan lese programbeskrivelsen for Finnmark her: Forregion mobilisering Finnmark 2017-2019 (PDF, 433 kB)

 

Hvem kan søke prosjektmidler fra FORREGION

  • SMB-bedrifter som er lokalisert i Finnmark fylke.
  • Bedrifter som i liten eller ingen grad har brukt FoU tidligere.
  • Prosjektene må være knyttet til:
        1) Bedrifter i verdikjedene tilknyttet naturressurser og naturgitte fortrinn
        2) Styrking av bedriftsnettverk og klynger
  • I prosjektet må bedriften samarbeide med en godkjent forskningsinstitusjon.

 

Virkemidler

FORREGION Finnmark har flere virkemidler som retter seg mot bedrifter med ingen/lite FoU-erfaring og som ønsker å oppgradere sitt innovasjonsarbeid gjennom bruk av forskning og forskningsbaserte metoder.

Kompetansemegling

For bedrifter med lite/ingen FoU-erfaring kan det være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem i et FoU-prosjekt. Av denne grunn har FORREGION Finnmark tatt i bruk kompetansemegling – både i enkeltbedrifter, gjennom samlinger og i nettverk. Kompetansemegleren diskuterer prosjektideer og muligheter med bedrifter og kan koble bedriften med relevant forsker.

Forprosjekt

Forprosjekt er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med lite eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet og ha som ambisjon ar arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid til forskningsprosjekter. Forprosjekt bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.

Slik søker du: Søkerveiledning finner du på denne informasjonssiden.

Forsker/næringsliv til låns

I dette virkemiddelet ligger det at en forsker jobber en periode i en bedrift, eller at en person fra næringslivet jobber en periode i et forsknings- og utdanningsmiljø. Det gjelder også studenter som skriver bachelor-/masteroppgaver for en bedrift eller hospiterer en periode i en bedrift.

For mer informasjon kontakt prosjektleder Stian Reiersen

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Stian Reiersen
Rådgiver
78 96 31 37
473 54 144