FoU (Forskning og utvikling)

 

Regionale forskningsfond

Logo for Regionale forskningsfond Nord-Norge - Klikk for stort bilde
De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark har gått i sammen om et felles fond – Fondsregion Nord-Norge. Fondsregion Nord-Norge har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

Utlysninger finnes på Fondsregion Nord-Norges egne nettsider.

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Finnmark har som formål å stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, og slik legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt. Satsingen skal bidra til å nå mål i RUP om at Finnmark skal være en konkurransedyktig region som preges av næringsmangfold og vekstbedrifter, og at det utvikles nyskapende næringsklynger og kompetansemiljøer. Dette skal vi oppnå ved å proaktivt legge til rette for forskningsbasert innovasjon i næringslivet.