FoU

 

Regionale forskningsfond

Logo for Regionale forskningsfond Nord-Norge - Klikk for stort bilde
De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark har gått i sammen om et felles fond – Fondsregion Nord-Norge. Fondsregion Nord-Norge har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

FORREGION er etterfølgeren til VRI-programmet Finnmark. Finnmark fylkeskommune deltar i Norges forskningsråds nye satsing fra 2017-2019: FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionene). FORREGION tar med seg erfaringene fra VRI-programmet og har som formål å stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, og slik legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt.

Fant du det du lette etter?