FoU

 

Regionale forskningsfond

Logo for Regionale forskningsfond Nord-Norge - Klikk for stort bilde
De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark har gått i sammen om et felles fond – Fondsregion Nord-Norge. Fondsregion Nord-Norge har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

FFK og Forskningsrådet logo

FORREGION er etterfølgeren til VRI-programmet Finnmark. Finnmark fylkeskommune deltar i Norges forskningsråds nye satsing fra 2017-2019: FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionene). FORREGION tar med seg erfaringene fra VRI-programmet og har som formål å stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, og slik legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Mikal Lanes
Spesialrådgiver
78 96 31 47
977 77 507