Utlysninger
Publisert 25.04.2017
Filetskjæring

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 750 000,- til aktører som ønsker å tilrettelegge for en eller flere traineer i sin bedrift. Frist for å søke om tilskudd er 1. juli 2017. 

Publisert 25.04.2017
Et hav av muligheter

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 600 000,- til bransjerettede kompetansetiltak og aktiviteter som styrker produkt og markedsutvikling i sjømatnæringa i Finnmark. Frist for å søke er 25. august 2017.

Publisert 11.07.2016
Oppdrettsanlegg

Det lyses nå ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjons­kapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett. 

Publisert 30.06.2015
Lokalitet Sarnes i Nordkapp kommune 1

Oppdrettere som ønsker å utvide sin produksjon av laks, ørret og regnbueørret får nå tilbud om 5 % kapasitetsøkning per tillatelse. Dette mot relativt strenge miljøkrav og et vederlag på kr. 1 000 000,- per tillatelse. Søknadsfristen er forlenget og går ut 10. januar 2017.

Fant du det du lette etter?