Utlysninger
Publisert 03.09.2018


Finnmark fylkeskommune lyser med dette ut salg av restkapasitet på 414 tonn til akvakultur av laksefisk. Produksjonskapasiteten skal selges til høystbydende gjennom en lukket budrunde. Budfristen er 17. september 2018.

Publisert 25.05.2018

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt at tildelinger av nye tillatelser i 2018 skal skje ved auksjon 18. juni. Registrering av potensielle budgivere er nå åpent frem til 4. juni 2018. 

Publisert 03.01.2018

Nærings- og fiskeridepartementet har innført trafikklyssystemet, og oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse. Fristen for å søke om kapasitetsøkning er 31. januar 2018.

Publisert 25.04.2017
Filitering av fisk

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 750 000,- til aktører som ønsker å tilrettelegge for en eller flere traineer i sin bedrift. Søknader behandles fortløpende. 

Publisert 25.04.2017
Solnedgang over Varangerfjorden en kald vinterdag

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 600 000,- til bransjerettede kompetansetiltak og aktiviteter som styrker produkt og markedsutvikling i sjømatnæringa i Finnmark. Søknader behandles fortløpende.

Publisert 11.07.2016
Flytende anlegg for oppdrett av laks og ørret i sjø

Det lyses nå ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjons­kapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett. 

Publisert 30.06.2015

Oppdrettere som ønsker å utvide sin produksjon av laks, ørret og regnbueørret får nå tilbud om 5 % kapasitetsøkning per tillatelse. Dette mot relativt strenge miljøkrav og et vederlag på kr. 1 000 000,- per tillatelse. Søknadsfristen er forlenget og går ut 10. januar 2017.