Utlysninger
Publisert 25.05.2018
Latvika 130218 - Foto Johanne Salamonsen

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt at tildelinger av nye tillatelser i 2018 skal skje ved auksjon 18. juni. Registrering av potensielle budgivere er nå åpent frem til 4. juni 2018. 

Publisert 03.01.2018
Akvakultur

Nærings- og fiskeridepartementet har innført trafikklyssystemet, og oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse. Fristen for å søke om kapasitetsøkning er 31. januar 2018.

Publisert 25.04.2017
Filetskjæring

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 750 000,- til aktører som ønsker å tilrettelegge for en eller flere traineer i sin bedrift. Frist for å søke om tilskudd er 15. mars 2018. 

Publisert 25.04.2017
Et hav av muligheter

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 600 000,- til bransjerettede kompetansetiltak og aktiviteter som styrker produkt og markedsutvikling i sjømatnæringa i Finnmark. Frist for å søke er 1. februar 2018.

Publisert 11.07.2016
Oppdrettsanlegg

Det lyses nå ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjons­kapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett. 

Publisert 30.06.2015
Lokalitet Sarnes i Nordkapp kommune 1

Oppdrettere som ønsker å utvide sin produksjon av laks, ørret og regnbueørret får nå tilbud om 5 % kapasitetsøkning per tillatelse. Dette mot relativt strenge miljøkrav og et vederlag på kr. 1 000 000,- per tillatelse. Søknadsfristen er forlenget og går ut 10. januar 2017.

Fant du det du lette etter?