Tiltak
Publisert 25.04.2017
Filitering av fisk

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 750 000,- til aktører som ønsker å tilrettelegge for en eller flere traineer i sin bedrift. Søknader behandles fortløpende. 

Publisert 25.04.2017
Solnedgang over Varangerfjorden en kald vinterdag

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 600 000,- til bransjerettede kompetansetiltak og aktiviteter som styrker produkt og markedsutvikling i sjømatnæringa i Finnmark. Søknader behandles fortløpende.

Publisert 30.05.2016

Kommuner og sektormyndigheter deltok på Finnmark fylkeskommunes havbruksdag på fylkeshuset. Tema for dagen var akvakulturforvaltning og de ulike instansers rolle i forhold til etablering og endring av oppdrettslokaliteter.

Publisert 10.02.2016
Illustrasjon av Grid-systemet i strømmodellen for Finnmark

I forbindelse med fylkesutvalgets møte tirsdag 8. desember blir det lansering og presentasjon av nytt kartverktøy og en egen strømmodell for Finnmark. 

Publisert 11.11.2014

Fiskeri- og havbrukskonferansen 2014 ble streamet. Her kan du se alle innleggene hver for seg.