Tilskudd til vilttiltak

Søknadsfristen for tilskudd til vilttiltak er 15. januar hvert år.

Mål

Tilskuddsordningen skal medvirke til et høstingsverdig overskudd av viltet. Viltformål som kvalifiserer for tilskudd er:

  • Tilrettelegging for og rekruttering til jakt
  • Informasjon om jakt og jaktmuligheter
  • Kartlegging av viltressursene og viltet sine leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner
  • Innarbeiding av viltet sine leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven
  • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd
  • Deltagelse i rettighetshaverne sitt driftsplanarbeid

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner.

Hvordan søke?

Søknad om tilskudd leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Veiledning for utfylling av søknadskjema finner du på Miljødirektoratet. Ved behov for hjelp til å opprette en søknad, ta kontakt med ESS-hjelpen på telefon: 951 23 500 eller e-post: esshjelp@miljodir.no.

Søknadsfrist

15. januar hvert år.