Dette er verdiskapingsprogrammet

Klikk for stort bildeFylkeskommunen har en samfunnsutviklingsrolle der ett virkemiddel er deltakelse i Riksantikvarens satsing på verdiskaping med utgangspunkt i kulturarv.

Kulturarven skal brukes til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regionene. Det settes av midler til formålet i statsbudsjettet, og det er mulig å søke på disse midlene gjennom Finnmark fylkeskommune. Fristen er innen utløp av desember hvert år. Med søknaden må det legges ved prosjektbeskrivelser og man prioriterer gode verdiskapingsprosjekter med sammensetning av aktører fra privat initiativ og offentlig forvaltning.

Du kan lese mer om på om ordningen og forskjellige prosjekter i Norge hos Riksantikvaren. Regjeringens rundskriv om tiltak som kan få tilskudd finner du her (PDF, 521 kB).

Søknad skal settes opp etter denne disposisjonen (PDF, 434 kB)