Hva er egentlig et kulturminne

AS Syd-Varanger

Et kulturminne kan være så mangt, men hva er det som definerer et kulturminne? 

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i det fysiske miljøet rundt oss. Det omfatter også steder som knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Mangfoldet av kulturminner er stort, og strekker seg over lang tid, fra sporene etter de første menneskene og opp til i dag.

Her er noen eksempler på hva kulturminner kan være:

 • Boliger og gårdstun
 • Industrianlegg
 • Veier og stier
 • En naturformasjon det knytter seg et sagn eller fortelling til
 • Gamle telefonstolper og telefonkiosker
 • Helleristninger
 • Gravrøys eller annet gravminne
 • Naust og sjøbu
 • Kirker, gudshus og hellige steder
 • Båter
 • Gammetuft eller hustuft
 • Og mye mer…

Fiskehjell i Jakobselv

Gravrøys på Loppa øy

 

 

 

 

Sti til Haldde

Verdensarv Alta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lushaugen Vardø Veines Berlevåg

 

 

 

 

 

 

Her finner du eksempel på samiske kulturminner

Fant du det du lette etter?