Høringer

Her finner du aktuelle høringer på kulturminneområdet.

Høring: Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027

Sametingsrådet og Hovedutvalg for folkehelse, kultur og samferdsel har vedtatt å sende høringsutkast til regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark til høring og offentlig ettersyn. Nå kan høringsparter og privatpersoner uttale seg til planen.

Høringsutkastet til Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027 er utarbeidet av Finnmark fylkeskommune og Sametinget i fellesskap, og sendes også ut til en rekke høringsinstanser, deriblant alle kommunene i Finnmark.

Høringsfristen er satt til 30. september.

 
 
 
Her finner du informasjon om hvordan du sender inn høringsinnspill.