Nyttige nettsider og litteratur

Klikk for stort bilde FFK

Her finner du en rekke nyttige nettsider og litteratur med gode tips om bevaring og istandsetting av bygninger.

Nyttige nettsteder

Nyttig litteratur om istandsetting og bevaring av bygg

 • Gjenreist og særpreget – en veileder utarbeidet i samarbeid mellom Troms fylkeskommune  Finnmark fylkeskommune og Husbanken.

 • Miljøvennlige hus. Riksantivkaren har fått gjennomført en sammenligning gjennom rapport fra Civitas. Resultatene viser at det gamle huset konkurrerer sterkt med det nye.

 • ”Gamle trehus – historikk, reparasjon og vedlikehold” – Drange, Aanesen og Brænne, Universitetsforlaget – ISBN 82-00-21389-7

 • ”Gamle hus – vern, valg og muligheter” – Elsa ”Sprossa” Rønnevig, Aschehoug forlag – ISBN 82-03-22882-8

 • Fortidsminneforeningen har gitt ut ”Gode råd” hefter med nyttig informasjon. Disse kan bestilles fra fortidsminneforeningen.

 • Riksantikvaren har gitt ut en perm med løsblader, de fleste av løsbladene er tilgjengelige på Riksantikvarens nettside 

 • Byggnadstraditioner i grànstrakter av Jamtli/Stiftelsen Domkirkeodden, 2007 

 • Tre til tekking og kleding, Jon Bojer Godal
  Lansbruksforlaget 1994. ISBN 82-529-1623-6

 • Teknisk rapport fra Sintef om Vinduer