Mindre vesentlige endringer på freda hus

Hamningberg - Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen kan godkjenne mindre vesentlige endringer på freda hus og anlegg.

Særlige tilfeller

Kulturminnelovens § 15a sier at det i særlige tilfeller kan gjøres unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i fredete kulturminner. Det vil i praksis si at det må søkes om tillatelse for større reparasjoner og for endringer. Kulturminneforvaltningens oppgave er å passe på at det ikke blir gjort så mange endringer i årenes løp at det til slutt er lite igjen av det opprinnelige huset. Før større utbedringsarbeider settes i gang, må du henvende deg til fylkeskommunen, helst på et tidlig stadium i planleggingen. I første rekke for å få råd og veiledning, dernest for å få rede på hva du kan regne med å få godkjent.

Eksempler på tiltak det må søkes dispensasjon (tillatelse) for

  • Hel eller delvis utskifting av grunnmur, vegger, bjelkelag eller tak 
  • Utskifting av utvendig veggkledning, taktekking, vinduer, dører, listverk og piper 
  • Utskifting av veggfast inventar, som skap, senger, benker og ovner 
  • Endring av malingtype, farge, fjerning av eldre fargelag, overmaling av dekor 0.l
  • Ombygging/modernisering av rom
  • Tilbakeføring av bygningen til tidligere dokumentert tilstand 
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Marit Reiersen
Rådgiver kulturvern
78 96 30 75
Synnøve Thingnæs
Fagleder
78 96 30 66