Skjøtsel

Klikk for stort bildeInformasjonsskilt til Stalloen i Kvalsund. Foto: Evelyn Johnsen

Skjøtsel av automatisk freda kulturminner er en av forvaltningsoppgavene som Finnmark fylkeskommune og Sametinget har myndighet til å utføre. 

Skjøtsel er

  • tilrettelegging
  • formidling
  • skilting
  • bevaring
  • vedlikehold
  • sikring
  • istandsetting
  • rekonstruksjon
  • konservering
Et eksempel på vedlikehold av automatisk freda kulturminner er Høvedsbakken i Vadsø by - et tuftefelt var skadet etter at området var brukt som snuplass for brøytebilen. Ved hjelp av botaniker og anleggsgartner ble området forsøkt gjenskapt og hustuftene rekonstruert. 
 

Tilrettelagte kulturminneområder i Finnmark