Tilskudd til ungdomsaktiviteter

Elevkoret på Musikk, Dans og Drama - Klikk for stort bildeSøknadsfrist: 1. februar og 1. september

Gå til søknadsskjema

Formål

Formålet med støtteordningen er å stimulere ungdom i alderen 13 - 23 år til aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltakelse innenfor kulturfeltet og allmennyttige formål.

En forutsetning for å motta tilskudd er at arrangementet / prosjektet har høy grad av ungdomsmedvirkning.

 

Hvem kan søke?

 • Enkeltpersoner
 • Organisasjoner

 

Hvem kan ikke søke?

 • Organisasjoner som mottar fast driftstilskudd fra statlige organer eller fylkeskommunen
 • Idrettslag som er organisert gjennom Norges idrettsforbund (NIF)

 

Krav til arrangementene / prosjektene / tiltakene

 • Alle aktiviteter skal være rusfrie
 • Tiltak som inkluderer samarbeid over kommunegrensene prioriteres
 • Maksimal søknads- og tilskuddsgrense er normalt kr 15 000,- 
 • Alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller det tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for den funksjonshemmede og ledsager samlet ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

 

Søknaden må inneholde

 • Handlingsplan som inneholder følgende:
 • Beskrivelse av alle aktiviteter/prosjekter arrangementet inneholder
 • Beskrivelse av ungdomsmedvirkning
 • Beskrivelse av samarbeid over kommunegrenser
 • Budsjett hvor inntekter og utgifter tydelig framkommer

 

Søknadsfrist

1. februar og 1. september. Elektronisk søknadsskjema åpnes to måneder i forkant av søknadsfristen.

 

Tildelingssum

Det fordeles kr 25 000,- hvert halvår blant aktuelle søkere. Dersom ikke alle midler blir delt ut i vårhalvåret overføres resterende midler til høsthalvåret.

 

Tildelingsmyndighet

Fylkesungdomsrådet behandler søknader og fordeler midlene i tilskuddsordningen.

 

Rapportering

Rapport og regnskap må leveres 3 måneder etter avsluttet prosjekt / arrangement - senest 1. desember søknadsåret.

Kontakt

Alesia Andreassen
Rådgiver
78 96 31 46