Midler til skjøtsel, skilting og tilrettelegging av kulturminner

Søknadsfrist 15. mars

Eiere av kulturminnene, lag og foreninger, samt museer og kommuner som forvalter kulturminner kan nå søke om støtte på inntil 40 000 til skjøtsel, skilting og tilrettelegging av nyere tids kulturminner.

Tiltak det gis støtte til kan være ikke-arkeologiske Fotefar-mot-nord-prosjekter, krigsminner og kvenske/norskfinske kulturminner. Prosjekter som har fått støtte fra andre og prosjekter med egenandel/egeninnsats blir prioritert.

Ivareta kulturminner

Det er mange kulturminner som faller utenom ordinære støtteordninger gjennom Finnmark fylkeskommune og som også er viktige kulturminner. Formålet med midlene som lyses ut er å bidra til at kulturminner fra nyere tid og ikke-fredete kulturminner blir ivaretatt gjennom skjøtsel, tilrettelegging og skilting.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Istandsetting av bygninger og anlegg
 • Sikringstiltak
 • Foredrag/seminar og lignende
 • Registrerings- og dokumentasjonsarbeid

Krav til søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Navn på søker og eventuelt eier. Er søker annen enn eier må det foreligge bekreftelse/fullmakt fra eier. Det må ligge ved kontaktinformasjon som telefonnummer, e-postadresse, postadresse, bankkontonummer og eventuelt organisasjonsnummer.
 • Beskrivelse av tiltak.
 • Budsjett med kostnadsoverslag med spesifiserte utgifter.
 • Finansieringsplan.

Krav til rapportering

Tilskudd utbetales etter rapport. Rapporten skal inneholde:

 • Beskrivelse av prosjektet, med dokumentasjon og bilder fra før, under og etter utført arbeid.
 • Regnskap i henhold til budsjett.
 • Rapport sendes inn snarest og senest tre måneder etter at tiltaket er avsluttet.

Søknadsfrist 15. mars 2017. Tilsagnet er gyldig ut 2018.

Søknad sendes til: postmottak@ffk.no eller Finnmark fylkeskommune, Plan- og kulturavdelinga, Fylkeshuset, 9815 Vadsø.

Fant du det du lette etter?