Frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: 1. april.

Finnmark fylkeskommune gir driftsstøtte til fylkes- og kretssammenslutninger av frivillige organisasjoner i Finnmark. For å få støtte må organisasjonen ha minimum 3 lokallag i 3 ulike kommuner.

Retningslinjer norsk (PDF, 130 kB)

Retningslinjer samisk (PDF, 308 kB)

Det søkes via nettbasert søknadsskjema som åpnes 1. mars

Søknadsskjema

Fordeling

Fordeling skjer på bakgrunn av følgende nøkkeltall:

  • 3-10 lokallag: kr 20.000,-
  • 11-20 lokallag: kr 30.000,-
  • 21-30 lokallag: kr 45.000,-

Kontakt

Anne Turid Garshol
Rådgiver
78 96 32 71
913 70 060