Festivaler

Søknadsfrist: 1. desember (for påfølgende år)

Elektronisk søknads- og rapporteringsskjema åpner 1. november.

Formålet med tilskuddsordningen er å videreutvikle festivaler i Finnmark som møteplasser og arenaer for formidling og opplevelse av ulike kulturuttrykk.

Hvem kan søke?

Arrangører av festivaler i Finnmark fylke, for eksempel stiftelser, kommuner, enkeltgrupper, lag/foreninger.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes:

4-årig tilskudd tildeles neste gang i 2021. Kun søkere som har fått tildelt 4-årig tilskudd 2017 - 2020 skal bruke søknadsskjema for 4-årig tilskudd.

Kontakt

Anne Turid Garshol
Rådgiver
78 96 32 71
913 70 060