Faste driftstilskudd

NB: Gjelder kun aktører som allerede mottar driftstilskudd

Søknad og rapportering på faste driftstilskudd

Søknadsfrist 1. september. Søknadsskjemaet åpner 1. april.

Alle mottagere av faste driftstilskudd må sende inn budsjettsøknad for påfølgende år hvert år innen 1. september.

Søknaden skal inneholde følgende:

  • Siste års regnskap
  • Siste års årsmelding/rapport
  • Budsjett for kommende år
  • Handlingsplan for kommende år

Det søkes og rapporteres via elektronisk søknadsskjema.

NB: Gjelder kun aktører som allerede mottar driftstilskudd.

Kontakt

Ida Thorseng Huru
Fagleder allmennkultur
78 96 31 69
911 86 004
Emil Agersborg Bjørnå
Rådgiver idrett
78 96 32 45
Alesia Andreassen
Rådgiver
78 96 31 46
Britt Hjørdis Somby
Rådgiver
78 96 30 56
481 15 269