BarentsKult

Søknadsfrister: 1. februar og 1. september

Tilskudd til profesjonelt kunst- og kultursamarbeid mellom norske og russiske aktører i Barentsregionen

Barentskult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultur i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. Programmet finansieres av Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune. 

Barentssekretariatet forvalter ordningen, og representanter fra Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommune utgjør faglig råd som skal vurdere alle søknader.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere kan søke om midler gjennom programmet. Norsk partner søker. 

Retningslinjer

Hvordan søke?

Søkere benytter elektronisk søkeportal på Barentssekretariatet nettside.

Fant du det du lette etter?