Arbeidsstipend: Billedkunstnere og kunsthåndverkere

Neste tildeling er i 2021.

Formål

Formålet med arbeidsstipendordningen er over en treårsperiode å styrke en finnmarkkunstners mulighet til å prioritere arbeidet med å utvikle seg innenfor sitt fagområde.

Arbeidsstipend

Arbeidsstipendet er på kr 100.000,- hvert av de tre årene. Stipendet utbetales to ganger i året, første og andre halvdel.

Krav

Kunstneren må oppfylle følgende generelle og spesielle krav:

Generelle

 • Kunstner må ha vært bosatt og virksom i Finnmark fylke minimum de tre siste årene før stipendet tildeles dersom hun/han har flyttet tilbake
 • Kunstner som er tildelt Statens kunstnerstipend kan ikke tildeles arbeidsstipend. Kunstner som har fylkeskommunalt arbeidsstipend og i perioden tildeles Statens kunstnerstipend, mister dermed det fylkeskommunale arbeidsstipendet. Dette tildeles ny kunstner.

Spesielle

Kunstneren må dokumentere aktivitet i henhold til følgende:

Utstillinger
 • Tre ganger representert på Den nordnorske kunstutstilling og/eller tilsvarende nasjonale og internasjonale utstillinger
 • Separatutstilling i Se Kunst i Nord-Norge (SKINN), Nordnorsk Kunstnersenter, Nordnorsk Kunstmuseum, Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk Senter for Samtidskunst, Pikene på Broen eller tilsvarende andre steder i landet
 • Tre ganger representert ved fagjuryert kollektivutstilling
Utsmykking
 • Utsmykkingsoppdrag med nasjonal, fylkeskommunal eller kommunal oppdragsgiver i henhold til godkjent regelverk for offentlig utsmykking.
Innkjøp
 • Innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Nordnorsk Kunstmuseum, Kulturrådet eller Sametingets innkjøpskomité.
Stipendier
 • Kompetansegivende stipend etter innstilling fra stipendkomiteene i Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK), eller er tildelt stipend med bakgrunn i Sàmi Dáiddačehpiid Searvi (SDS) sin stipendutstilling.

I tillegg kan tildeling av arbeidsstipend vurderes etter relevant aktivitet.
Arbeidsstipend kan tildeles kunstner som oppfyller de generelle kravene og minst 3 av de 6 spesielle kravene.

Tildeling

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel tildeler arbeidsstipendet etter innstilling fra en komité med følgende sammensetning:

 • assisterende kultur- og miljøsjef
 • en billedkunstner oppnevnt av Nord-Norske Bildende kunstnere (NNBK)
 • en kunsthåndverker oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN)
 • en kunstner oppnevnt av Sámi Dáiddačehpiid Searvi / Samisk kunstnerforbund (SDS)

Arbeidsstipend skal søkes fordelt mellom billedkunstnere og kunsthåndverkere.
Arbeidsstipend bør tildeles mest mulig rettferdig etter kjønn.

 

Bekjentgjøring

Ordningen gjøres kjent via nettsidene til Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, Nordnorske Billedkunstnere og Sámi Dáiddačehpiid Searvi / Samisk kunstnerforbund, samt i Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk Senter for Samtidskunst og Nordnorsk Kunstnersenter sine informasjonskanaler.

Rapportering

Stipendmottaker må levere skriftlig rapport om arbeidsstipendordningens betydning for egen utvikling og virksomhet i siste halvår i treårsperioden.

Kontakt

Kirsti Riesto
Seniorrådgiver
78 96 31 13
415 46 644