Tilskudd og stipend

Tilskudd til kulturformål

Finnmark fylkeskommune har disse tilskuddsordningene til kultur- og kulturminneformål: