Velkommen til våre sider for kvensk/norskfinsk kultur og samfunn!

Innvandrermonumentet i Vadsø kunstner Ensio Seppäsen. Foto: Nina Merete Austad - Klikk for stort bildeHer kan du lese mer om fylkeskommunens arbeid med kvensk og finsk språk samt kvensk/norskfinsk kultur.

Du er også velkommen til å ta kontakt med oss på e-post kvensk-norskfinsk@ffk.no.

Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018-2020 er blitt oversatt til fire språk og har nå fått grafisk utforming i firespråklig versjon.

Alle midler er tildelt for året 2019.

Alle midler i denne budsjettposten er tildelt for inneværende år.

Det finske flagget. Foto: hugovk/Flickr

-Det er naturlig for meg å sende en gratulasjon til vårt naboland i dag, og alle i Finnmark som er finske eller kjenner på slektskap til Finland.

Detalj fra kvensk bygning anno 1864 Foto Nina Merete Austad

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kunngjort midler til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur for 2019.

Ronthigården i Vardø. Foto: Nina Merete Austad

Finnmark fylkesting vedtok i sak 22/18 dokumentet "Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018-2020". Vedtaket var enstemmig.

Innvandrermonumentet i Vadsø kunstner Ensio Seppäsen. Foto: Nina Merete Austad

Fylkestinget behandler denne uka et strategidokumentet som representerer begynnelsen på en langsiktig innsats for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark.

Innvandrermonumentet i Vadsø. Foto: Nina Merete Austad

Finnmark fylkeskommune har mottatt en rekke høringsinnspill til strategidokumentet for arbeidet med kvenske/norskfinske saker i Finnmark 2018-2020. Her kan du lese høringsinnspillene:

 

Kvenske stedsnavn. Foto: Nina Merete Austad

Språkrådet lyser ut tilskudd til innsamling og registrering av stedsnavn. Private, kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner kan søke. Søknadsfrist: 1. august 2018.

Kvensk dikt av Solgunn Hesjevoll, Ruija kvenmuseum. Foto: Nina Merete Austad 1

På denne dagen i 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk i Norge. Gratulerer med den kvenske språkdagen!

Geir Ove Bakken kvenfolkets dag 2018 foto mbm

De ansatte på Fylkeshuset i Vadsø samlet seg i dag i fylkestingssalen for å markere Kvenfolkets dag.

Kontakt

Nina Merete Austad
rådgiver - samisk språk, kultur og samfunn
78 96 30 38
992 29 940