Idrett

Finnmark fylkeskommune fordeler spillemidler til idrettsanlegg og finansierer deler av idretten i fylket. 

Spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg

Skal du bygge anlegg i din kommune? Søk om spillemidler her.

Tilskudd til idrettsformål

Finnmark fylkeskommune finansierer deler av den frivilligbaserte idretten i Finnmark gjennom midler til Finnmark idrettskrets, Samenes Idrettsforbund - Norge og Idrettens Barentsutvalg - Norge. Søk tilskudd.

Ulvangfondet

I samarbeid med Finnmark idrettskrets og Altaposten deler Finnmark fylkeskommune årlig ut et beløp til en lovende idrettsutøver fra Finnmark. Les mer om Ulvangfondet her.

Finnmark idrettskrets

Finnmark idrettskrets fordeler penger og organiserer aktivitetene for de lokale idrettslagene. Besøk Finnmark idrettskrets sine nettsider for å finne informasjon om tiltak som kan bidra lokalt hos deg. 

Internasjonalt samarbeid

Finnmark fylkeskommune har en samarbeidsavtale  (PDF, 462 kB)med sportskomiteen i Murmansk oblast for å fremme idrettssamarbeidet over grensa.

Kontakt

Emil Agersborg Bjørnå
Rådgiver idrett
78 96 32 45