Finnmark fylkesbibliotek

Finnmark fylkesbibliotek er en avdeling under Finnmark fylkeskommune. Fylkesbiblioteket tilbyr en rekke tjenester innen bibliotekutvikling og litteraturformidling i fylket