Allmennkultur

Finnmark fylkeskommune har rollen som regionalpolitisk kulturaktør, og forvalter tilskuddsordninger til kulturformål.

Plandokumenter for kultur i Finnmark

Tilskudd til kulturformål

Tilskudd til kulturformål finner du her

Kulturprisen

Fylkeskulturprisen deles ut årlig. Her er informasjon og retningslinjer

Nordnorsk kultursamarbeid

Finnmark fylkeskommune samarbeider med Troms og Nordland om finansiering av kunst- og kulturinstitusjoner og -kunstnerorganisasjoner i landsdelen.

 

Internasjonalt kultursamarbeid

Finnmark fylkeskommune har avtalefestet samarbeid med Murmansk og Arkhangelsk oblast.

 

Kontakt

Ida Thorseng Huru
Fagleder allmennkultur
78 96 31 69
911 86 004