Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga

Avdelinga har en rekke ansvarsområder: 

Avdelinga ledes av kultur- og miljøsjef Tore Gundersen. Assisterende kultur- og miljøsjef er Charles Petterson.

Avdelinga er inndelt i faggrupper med følgende ansvarsområder:

  • Faggruppe allmennkultur har ansvar for Gjesteatelieret i Vadsø, samisk språk, kultur og samfunn, det nordnorske kultursamarbeidet, UKM - Ung Kultur Møtes, internasjonalt kulturarbeid, utviklingsarbeid innen museum, sekretariat og rådgivning for Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede, forvaltning av tilskudd til kulturformål.
    Fagleder er Ida Thorseng Huru
  • Faggruppe folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø har ansvaret for folkehelsearbeidet, idrett, friluftsliv, regional vannforvaltning, koordineringsansvar for FeFo-saker, forvaltning av spillemidler og friluftsmidler. ​
    Fagleder er Juli-Anne Staven
  • Faggruppe kulturminne og kulturarv har ansvaret for arkeologiske befaringer, skjøtsel av kulturminner, fredningssaker for nyere og eldre tid, verdensarven og GIS-arbeidet, forvaltning av tilskuddsordningene innen fagområdet.
    Fagleder er Jan Ingolf Kleppe           

Avdelingas virksomhetsplan 2019 (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Tore Gundersen
Kultur- og miljøsjef
78 96 30 39
911 59 623
Charles Petterson
Plansjef
78 96 31 07
414 19 556
Ida Thorseng Huru
Fagleder allmennkultur
78 96 31 69
911 86 004
Jan Ingolf Kleppe
Fagleder kulturminnevern og kulturarv/Arkeolog
78 96 30 74
Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835