Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga

Avdelinga har en rekke ansvarsområder: 

Avdelinga ledes av kultur- og miljøsjef Tore Gundersen og assisterende kultur- og miljøsjef Stine Qvigstad Jenvin.

 

Avdelinga er inndelt i faggrupper med følgende ansvarsområder:

  • Faggruppe allmennkultur har ansvar for Gjesteatelieret i Vadsø, samisk språk, kultur og samfunn, det nordnorske kultursamarbeidet, UKM - Ung Kultur Møtes, internasjonalt kulturarbeid, utviklingsarbeid innen museum, sekretariat og rådgivning for Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede, forvaltning av tilskudd til kulturformål.
    Fagleder er Ida Thorseng Huru
  • Faggruppe folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø har ansvaret for folkehelsearbeidet, idrett, friluftsliv, regional vannforvaltning, koordineringsansvar for FeFo-saker, forvaltning av spillemidler og friluftsmidler. ​
    Fagleder er Juli-Anne Staven
  • Faggruppe kulturminne og kulturarv har ansvaret for arkeologiske befaringer, skjøtsel av kulturminner, fredningssaker for nyere og eldre tid, verdensarven og GIS-arbeidet, forvaltning av tilskuddsordningene innen fagområdet.
    Fagleder er Jan Ingolf Kleppe           
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Tore Gundersen
Kultur- og miljøsjef
78 96 30 39
911 59 623
Stine Qvigstad Jenvin
Ass. kultur- og miljøsjef
78 96 31 03
481 11 399
Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835
Jan Ingolf Kleppe
Arkeolog/Spesialrådgiver
78 96 30 74
Ida Thorseng Huru
Fagleder allmennkultur
78 96 31 69