Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga

Avdelinga har en rekke ansvarsområder: 

Avdelinga ledes av kultur- og miljøsjef Marianne Pedersen. Assisterende kultur- og miljøsjef er Charles Petterson.

Avdelinga er inndelt i faggrupper med følgende ansvarsområder:

  • Faggruppe allmennkultur har ansvar for Gjesteatelieret i Vadsø, samisk språk, kultur og samfunn, det nordnorske kultursamarbeidet, UKM - Ung Kultur Møtes, internasjonalt kulturarbeid, utviklingsarbeid innen museum, sekretariat og rådgivning for Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede, forvaltning av tilskudd til kulturformål.
    Fagleder er Ida Thorseng Huru
  • Faggruppe folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø har ansvaret for folkehelsearbeidet, idrett, friluftsliv, regional vannforvaltning, koordineringsansvar for FeFo-saker, forvaltning av spillemidler og friluftsmidler. ​
    Fagleder er Juli-Anne Staven
  • Faggruppe kulturminne og kulturarv har ansvaret for arkeologiske befaringer, skjøtsel av kulturminner, fredningssaker for nyere og eldre tid, verdensarven og GIS-arbeidet, forvaltning av tilskuddsordningene innen fagområdet.
    Fagleder er Jan Ingolf Kleppe           

Avdelingas virksomhetsplan 2019 (PDF, 2 MB)

Kontakt

Charles Petterson
Assisterende kultur- og miljøsjef
78 96 31 07
414 19 556
Ida Thorseng Huru
Fagleder allmennkultur
78 96 31 69
911 86 004
Jan Ingolf Kleppe
Fagleder kulturminnevern og kulturarv/Arkeolog
78 96 30 74
Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835
Marianne Pedersen
Kultur- og miljøsjef
78 96 31 70
979 71 921