Kart

 

NordAtlas er fylkesatlas for Finnmark. Her finner du ulike kartlag som kan være til hjelp i en planleggingsfase. Her kan du logge deg inn og legge til dine egne kartlag og punkter.

Gå til NordAtlas Gamle NordAtlas

Temaspesifikke kart:

Primærnæringer Friluftsliv

Kulturarv Trafikkmeldinger      

Beregn skolevei Fylkesinfo  

Arealplanlegging Fylkesvei

Tannklinikk Befolkning

Opplæring