Russland

Nærmeste nabo

For oss i Finnmark så er Russland nærmeste nabo, og fylket har en lang og rik tradisjon når det gjelder samarbeid med våre naboer og venner i øst, et samarbeid som strekker seg århundrer tilbake, hvor særlig «pomorhandelen» var viktig for kyst-Finnmark. Vi opplevde en viss tilbakegang i samkvemmet etter at Sovjet Unionen ble etablert, men selv på høyden av den kalde krigen, hadde Finnmark en unik stilling i Norge når det kom til samarbeidsprosjekter med Russland.

Folk-til-folk samarbeid

Spøkefullt kan man kanskje si at dagens folk-til-folk samarbeid tok ny fart i 1959 da en gruppe musikanter fra Vardø bymusikk tok sjøveien i fiskebåten «Yngvar» til Murmansk. Ingen hadde papirene i orden, men resultatet ble likevel det «første» steget i det som senere skulle komme til å bli et rikt og omfattende kultur- og folk-til-folk samarbeid.

Samarbeidsavtaler

Siden 1988 har Finnmark hatt formelle samarbeidsavtaler på plass med Murmansk, med Arkhangelsk siden 1989. I tillegg har vi også særavtaler om samarbeid innen kultur, opplæring, energi og idrett for å nevne noen.

Jobbe for åpne grenser

Vi ser en stadig økning av grensepasseringer over vår felles grense, en trend vi håper å fortsette. Et viktig steg ble tatt i 2012, da grenseboerbeviset kom på plass for mennesker som på begge sider av grensen bor i grenseområdet. Vi i Finnmark fylke vil fortsatt jobbe for lettelser når det gjelder grensepasseringer samt fri flyt av arbeidskraft.

Samarbeid er viktig

Samarbeidet med våre nabofylker i øst, er og blir viktig for Finnmark fylkeskommune:

  • Det er gjennom kontakter at vi blir kjent med hverandre og at vi styrker en normalisering over vår felles grense. Vi må derfor fortsette, og gjerne utvide folk-til-folk samarbeidet. Dette er også med på å styrke vår kompetanse om Russland, som bare vil bli viktigere og viktigere i tiden som kommer.
  • Vi har felles utfordringer som et resultat av at vi ligger så langt nord, det er viktig at vi står sammen, spesielt med tanke på oppmerksomheten som nå rettes mot vår region. Her vil vi stå ovenfor en rekke essensielle spørsmål som energi, transport, oljevernberedskap i et område som er økologisk sårbart.
  • Samarbeidet når det gjelder norsk/russisk fiskeriforvaltning har vært en suksess. Neste steg for oss blir å etablere et samarbeid innen havbruk.
  • Etter hvert som Russland nå beveger seg mot det europeiske utdannelsessystemet (Russland ble med i Bologna-prosessen i 2003), vil det gode utdanningssamarbeidet som vi har hatt med Murmansk danne et viktig grunnlag for en videreutvikling av grensekryssende samarbeidet, og gi både oss og våre naboer nye utdanningsmuligheter.
  • Gjennom økt kontakt legger vi også grunnlaget for et styrket næringslivssamarbeid. Noen vil kanskje argumentere at næringslivssamarbeidet så langt ikke har gitt de resultatene som man kanskje forventet, men her er det viktig å tenke langsiktig. Det er nettopp folk-til-folk samarbeidet som vil danne grunnlaget for samarbeid på andre områder.

Den første avtalen

Finnmark, Murmansk og Arkhangelsk har samarbeidet siden 1988 og 1989. Her er den første avtalen som ble inngått med Murmansk, på russisk:

Kontakt

Markus Johan Karlsen
Internasjonal Fagleder
78 96 31 53
981 06 041