Nordkalottrådet og Nordisk Ministerråd

I tillegg til å samarbeide med Finland og Sverige både bilateralt og gjennom EU programmene Interreg og Kolarctic, så har vi også et tett og godt multilateralt samarbeid gjennom Nordkalottrådet.

Klikk for stort bilde Nordkalottrådet gir støtte til nordiske prosjekter knyttet til satsingsområdene valgt av rådet. Dette rådet ble etablert tilbake i 1967, og er i dag en av flere grenseregionale samarbeidsorganisasjoner i Norden. En av hovedoppgavene er felles arbeide med å fremme regionens interesser og politikk samt hvordan man kan bidra til å ytterligere styrke en bærekraftig sosial og økonomisk utvikling gjennom grenseoverskridende samarbeid. Dette samarbeidsorganet er hovedsakelig finansiert av Nordisk Ministerråd.

Klikk for stort bildeNordkalottens Grensetjeneste hjelper privatpersoner, bedrifter og myndigheter med grensekryssende spørsmål i nord. Flytter du fra Norge til Finland pga. jobb og lurer på om du fortsatt er medlem i folketrygden? Driver du forretning fra Sverige over grensen til Finland og ønsker å vite mer om toll og avgifter? Trenger du informasjon om offentlige tjenester i din nabokommune over grensen? Grensetjeneste kan hjelpe. I tillegg tar tjenesten en aktiv rolle i å bygge ned grensehinder i regionen i lag med regional politikker.

 

Klikk for stort bildeNORA er et program fra Nordisk Ministerråd (NMR) som er rettet mot Grønland, Færøyene, Island og Kystnorge (inkludert Finnmark). Her får du støtte til grenseoverskridende næringslivsprosjekter med aktører fra to av disse landene. NORA har bl.a. støttet prosjekter som omhandler 'Kystkultur og museer', 'Retningslinjer for cruiseturisme' og klyngesamarbeid.