Kolarctic ENPI

Kolarctic er en del av Det Europeiske Naboskaps- og Partnerskapsinstrumentet (ENPI), herunder grenseregionalt samarbeid (CrossBorderCooperation). Dette EU-programmet finansierer prosjekter som bidrar til samarbeid og utvikling mellom Norge, Finland, Sverige og Russland. 

Logo - Klikk for stort bilde

En viktig forutsetning er at prosjektene skal være balanserte med aktiviteter på begge sider av grensa og at bruken av norske midler må ha en direkte effekt på Nord-Norge.

Kolarctic var i sin tid en del av Interreg, men ble senere skilt ut som et separat program. Hovedforskjellen fra Interreg er at også Russland er med. 

Finnmark fylkeskommune huser en norsk avdeling av programsekretariatet.

Kontaktpersoner:

Jan M. Saigusjkin Solstad Tlf.: +47 78 96 31 23

Linda Mosand Tlf.: + 47 78 96 30 92.

Mer informasjon om Kolarctic-programmet og hvordan du søker midler finner du her

Kontakt

Jan Martin Solstad
programkoordinator
78 96 31 23
414 50 550
Linda Mosand
Seniorrådgiver
78 96 30 92
913 67 079