Ny støtteordning for Horisont2020-søkere

Forskningsrådet ruller ut en ny støtteordning for norske deltagere i Horisont2020-prosjekter.

Forsterkningsordningen har som mål å få flere norske aktører til å innta en sentral rolle i Horisont 2020-prosjekter, og å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen som produseres i Horisont 2020-prosjektene. Ordningen skal ikke være en tilleggsfinansiering av aktivitetene i Horisont2020-prosjtker, men benyttes til selvstendige aktiviteter. Slik skal virkningene av Horisont2020-prosjekter i Norge forsterkes.

Mer omfattende informasjon finner du her: lenke