MSCA Innovative Training Networks (ITN): Informasjonsmøte om 2020-utlysningen

Mer enn fem milliarder kroner ligger i potten når det for siste gang i Horisont 2020 utlyses midler til Marie Sklodowska-Curie actions populære forskerutdanningsnettverk, ITN.

(fra forskningsrådets hjemmeside)

Marie Sklodowska-Curie actions ITN er ikke rene forskningsprosjekter, men nettverksordninger der man måles både på vitenskapelig kvalitet, nyskapende måter å utdanne phd-studenter til en fremtidig karriere i og utenfor akademia, og evne til å gjennomføre hoved- og delprosjekter på beste måte innenfor de gitte rammene.

ITN er delt opp i European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID - nærings-phd) og European Joint Doctorates (EJD - fellesgrad). Og som alltid er det ingen begrensninger på fagfelt, og ingen forhåndsdefinerte tema. Søknadsfrist er 14. januar 2020.