Mobilisering ved SamiskHøgskole

Interesserte bedrifter, forskere og kommuner ble informert om Horisont2020 og andre internasjonale støtteordninger i går.

 

HorisontFinnmark gjennomførte sammen med SamiskHøgskole et informasjonsseminar der spesielt samiske aktører fikk vite om finansieringsmuligheter for grenseoverskridende samarbeidsprosjekter. Blant annet ble det diskutert muligheter i Horison2020 og Interreg, i tillegg til at Barentssekretariatet og Innovasjon Norge fikk anledning til å fortelle hvordan de kan hjelpe med internasjonale prosjekter og internasjonalisering. Internasjonal Reindriftsenter fra Kautokeino og Samerådet fra Karasjok, to av de mest profilerte aktørene når det gjelder internasjonalt samisk samarbeid, presenterte sine erfaringer fra søknader og prosjekter. Samisk Høgskolens Direktør Johan Ailo Kalstad var meget fornøyd med arrangementet, «Dette er veldig matnyttig for oss». (her finner du programmet fra møtet: lenke)