Horisont Finnmark

horisontfinnmark-logo - Klikk for stort bilde Horisont Finnmark er Finnmarks EU-Nettverk. Initiativet med EU-Nettverkene drives av Forskningsrådet og nå har alle fylker i Norge et nettverk som mobiliserer til deltakelse i Horisont2020, som er verdens største forsknings- og utviklingsprogram.

Horisont Finnmark organiserer møter hvor interesserte får informasjon om internasjonal forskning, spesielt Horisont2020, Horisont2020-arbeidsprogrammet og enkelte utlysninger.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Kurs i søknadsskriving

Horisont Finnmark har også midler til å støtte søknadsprosesser, som f.eks. sende søkere til kurs om Horisont2020-søknadsskriving, hjelpe med å finne partnere eller konsortier og organisere kontakt med de riktige ekspertene når det gjelder Horisont2020-kompetanse i Norge - Innovasjon Norge og UiT/Norges Arktiske Universitet og Forskningsrådet er viktige aktører her.

Horisont2020 kick-off 15. mars 2018

Det arrangeres kick-off møte for EU-Nettverket Horisont Finnmark ved Campus Alta. Horisont Finnmark informerer om muligheter og mobiliserer til å delta i verdens største forsknings- og utviklingsprogram Horizon2020.

Alle med en idè eller ambisjon til å forandre noe er velkommen. Folk fra universitet, offentlig forvaltning, små eller mellomstore bedrifter, eller kommuner har deltatt i H2020-prosjekter.

Horisont Finnmark stoler fast på at folk fra Finnmark, altså du, din bedrift eller din organisasjon, har evnen til å bidra til verdensledende forskning. Det finnes per i dag allerede eksempler av suksessfull deltagelse fra Finnmark og nå har du også sjangsen.

Fokus på næringer i Finnmark

Som alle andre nettverk har også Horisont Finnmark et fokus. Næringer i Finnmark som er godt utviklet er i søkelyset siden vi forventer at det finnes størst potensial for FoU (Forskning og utviklingsarbeid) her. Disse næringene er først og fremst sjømat- og energiproduksjon og utvinning av råmaterialer i en sårbar natur.

I tillegg satser Horisont Finnmark på innovative IKT-løsninger som hjelper samfunnet i Finnmark til å takle lange avstander, her spesielt IKT innen helse og omsorg, administrasjon og transport.

EU-nettverkene

EU-Nettverkene ønsker å

  • øke kompetanse om Horizon2020-forskningsprogrammet 
  • forbedre samarbeid mellom FoU-nøkkelfaktorer i fylkene
  • hjelpe med læring og forbedring av mobiliseringsarbeidet
  • hjelpe aktuelle kandidater til å danne allianser og konsortier for å søke om Horizon2020-midler
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Matthias Kock
Internasjonal rådgiver
78 96 31 59
458 18 909