Horisont Finnmark

horisontfinnmark-logo - Klikk for stort bilde Horisont Finnmark er Finnmarks EU-Nettverk. Initiativet med EU-Nettverkene drives av Forskningsrådet og nå har alle fylker i Norge et nettverk som mobiliserer til deltakelse i Horisont2020, som er verdens største forsknings- og utviklingsprogram.

Horisont Finnmark organiserer møter hvor interesserte får informasjon om internasjonal forskning, spesielt Horisont2020, Horisont2020-arbeidsprogrammet og enkelte utlysninger.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Informasjonsdag 29. august 2018 i Kirkenes: støtte for internasjonale ideer!

Informasjonsdag (PDF, 2 MB)med HorisontFinnmark og Sør-Varanger utvikling. Det informeres ikke bare om muligheter innen Horisont2020, men også om en rekke andre støtteordninger. Hvis du har en internasjonal prosjektide så hører du her om hvordan du kan få støtte. Arrangementet varer fra kl. 12 til kl. 16. Det blir mulighet til å diskutere med representanter fra de forskjellige støtteordninger.

Horisont2020 informasjonsdag i Alta

Jan Dølør (Forskningsrådet) presenterer fakta om FoU i Finnmark (Foto: Maan Singh Sidhu) - Klikk for stort bilde HorisontFinnmark gjennomførte 15.03.18 sin første informasjonsdag i Alta. Her ble det informert om muligheter innen Horisont2020, verdens største forsknings- og utviklingsprogram. Det var rundt 20 deltager fra forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige etater. Det ble presentert hvilke muligheter Horisont2020 tilbyr og hvordan aktører fra Finnmark kan delta og nytte de store fordeler programmet tilbyr. Deltagerne var spesielt interessert i forsknings- og utviklingsmuligheter innen havbruk og fiskerinæring, men også når det gjelder IKT/helse og transportløsninger.

Deltakerne (Foto: Matthias Kock) - Klikk for stort bilde Det var svært spennende å høre på innleggene denne dagen; Internasjonal Reindriftsenter fortalte hvordan de kom med i et internasjonalt miljøforskningsprosjekt på ‘champions league’ nivå. Smart Construction Cluster Alta presenterte sine internasjonale aktiviteter innen digitale løsninger for bygg- og anleggsnæring, som har ført til en invitasjon til å være med i et Horisont2020 prosjekt.

Det kommer til å bli flere slike informasjonsarrangementer etter hvert. Disse vil bli sterkere tilpasset de næringer og aktører i Finnmark som har potensial for internasjonal forskning. HorisontFinnmark tar gjerne imot spørsmål og henvendelser: matthias.kock@ffk.no

Les programmet (PDF, 901 kB)

 

Fokus på næringer i Finnmark

Som alle andre nettverk har også Horisont Finnmark et fokus. Næringer i Finnmark som er godt utviklet er i søkelyset siden vi forventer at det finnes størst potensial for FoU (Forskning og utviklingsarbeid) her. Disse næringene er først og fremst sjømat- og energiproduksjon og utvinning av råmaterialer i en sårbar natur.

I tillegg satser Horisont Finnmark på innovative IKT-løsninger som hjelper samfunnet i Finnmark til å takle lange avstander, her spesielt IKT innen helse og omsorg, administrasjon og transport.

Kurs i søknadsskriving

Horisont Finnmark har også midler til å støtte søknadsprosesser, som f.eks. sende søkere til kurs om Horisont2020-søknadsskriving, hjelpe med å finne partnere eller konsortier og organisere kontakt med de riktige ekspertene når det gjelder Horisont2020-kompetanse i Norge - Innovasjon Norge og UiT/Norges Arktiske Universitet og Forskningsrådet er viktige aktører her.

EU-nettverkene

EU-Nettverkene ønsker å

  • øke kompetanse om Horizon2020-forskningsprogrammet 
  • forbedre samarbeid mellom FoU-nøkkelfaktorer i fylkene
  • hjelpe med læring og forbedring av mobiliseringsarbeidet
  • hjelpe aktuelle kandidater til å danne allianser og konsortier for å søke om Horizon2020-midler
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Matthias Kock
Internasjonal rådgiver
78 96 31 59
458 18 909