Nordlig Periferi og Arktis

EU-programmet Nordlig Periferi og Arktis har som målsetting å bidra til økonomisk og sosial utvikling samt bedre miljø i de nordlige områdene i Europa.

Klikk for stort bildeFinnmark er med i dette programmet og samarbeidet omfatter Færøyene, Island, Grønland, Kyst-Norge, Finland, Sverige, Irland, Nord-Irland og Skottland.

Norsk kontaktperson for programmet er:
Lena Thorgersen, Nordland fylkeskommune.
Tlf. 75 65 01 03 / 975 49 698. E-post 
lena.thorgersen@nfk.no

Mer informasjon om programmet Nordlig Periferi og Arktis og hvordan du søker finner du her.