Interreg IV A Nord

Gjennom ​EU-programmet Interreg ønsker man å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. 

Programmet ble etablert i 1990, og Norge har deltatt siden 1996. Vi er nå i den femte programperioden som varer ut 2020.

Finnmark er med i A programmet, som er grenseregionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som ligger langs eller på hver sin side av en nasjonalgrense. I tillegg har man også B og C programmer hvor B handler om regionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som har geografisk nærhet til hverandre, og som møter felles utfordringer. Formålet i C er at regionene skal utveksle erfaringer og overføre "god praksis". Dvs. at dette ikke behøver å være naboregioner eller ligge i nærheten.

Klikk for stort bilde


Troms fylkeskommune huser en norsk avdeling av programsekretariatet.
Kontaktperson er Ian Jawahir Tlf.: +47 77 78 81 68.

Troms fylkeskommune er sekretariat for nordsamisk område mens Nord-Trøndelag fylkeskommune er sekretariat for sørsamisk område.

Kontaktpersoner for samisk innsatsområde:


Mer informasjon om Interreg programmene og hvordan du kan søke midler finner du her: