Kolarctic er en del av Det Europeiske Naboskaps- og Partnerskapsinstrumentet (ENPI), herunder grenseregionalt samarbeid (CrossBorderCooperation). Dette EU-programmet finansierer prosjekter som bidrar til samarbeid og utvikling mellom Norge, Finland, Sverige og Russland. 

Logo Interreg

Gjennom ​EU-programmet Interreg ønsker man å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. 

EU-programmet Nordlig Periferi og Arktis har som målsetting å bidra til økonomisk og sosial utvikling samt bedre miljø i de nordlige områdene i Europa.