Barentssamarbeid

Klikk for stort bilde

 

 

Barentssamarbeid

Norges utenriksminister i 1992, Thorvald Stoltenberg tok initiativet til dette samarbeidet, som ble formelt etablert ved Kirkeneserklæringen i januar 1993. En av hovedmålsettingene var å sikre fred og stabilitet i regionen og minske spenninger. Mye takket være folk-til-folk samarbeidet, som kom i gang takket være ildsjeler i fylkene, og som ble sterkt utvidet ved etableringen av Barentssamarbeidet.

Det er gjennom dialog og samarbeid at man øker forståelse og kunnskap om hverandre. Selv om man i dag kan si at freden og stabiliteten er sikret, så kreves det at man jobber aktivt for å holde dialogen vedlike. De store ressursene man nå har funnet i Barentsområdet, vil gjøre videre samarbeid over våre felles grenser enda viktigere.

Det regionale Barentssamarbeidet består av fylkene Finnmark, Nordland og Troms i Norge, Norrbotten og Vasterbotten i Sverige, Kainuu, Lapland og Oulu i Finland og Arkhangelsk, Karelia, Komi, Murmansk og Nenets i Russland. Lederskapet roterer mellom fylkene hvert annet år.

Det nasjonale Barentssamarbeidet, Barents Euro-Arktiske Råd, er et forum for mellomstatlig samarbeid og består av Finland, Norge, Russland og Sverige. Møtene foregår på utenriksminister nivå, og lederskapet roterer hvert annet år. På disse møtene har Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Nederland, Polen, Storbritannia og USA observatørstatus.

Sekretariatene

Det er både et norsk og et internasjonalt Barentssekretariat i Kirkenes. Begge sekretariatene er lokalisert i samme bygg, og det kan kanskje virke litt forvirrende ved første øyekast, men disse sekretariatene har to helt forskjellige funksjoner. Her følger en kort oversikt over de forskjellige rollene som sekretariatene har:

Det internasjonale Barentssekretariatet ble etablert i 2007, og dets hovedoppgave er å sørge for administrativ støtte til Barentssamarbeidet. Barentssamarbeidet består av Finland, Norge, Russland og Sverige og er delt inn i to nivåer, regionalt og nasjonalt. Selve Barentssamarbeidet ble etablert i 1993, ved undertegningen av Kirkeneserklæringen av utenriksministrene fra Finland, Norge, Russland og Sverige i Barentsregionen. I tillegg undertegnet Danmark, Island og EU. Mer informasjon om Barentssamarbeidet og det internasjonale Barentssekretariatet finner du her.

Det norske Barentssekretariatet ble etablert høsten 1993, kort tid etter at Kirkeneserklæringen ble undertegnet, med den hensikt å utvikle det norsk-russiske samarbeidet gjennom å fremme og støtte samarbeidsprosjekter over grensene, og forvalter hvert år ca. 40 millioner kroner til prosjekter. I tillegg er sekretariatet et ressurs- og kompetansesenter.

Det norske sekretariatet er eid av de 3 nordligste fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark. Sekretariatet har også avdelingskontorer i Russland, nærmere bestemt i Murmansk, Arkhangelsk og Nenets. Barentssekretariatet ønsker å bidra til gjennomføringen av så mange norsk-russiske samarbeidsprosjekter som mulig. Det innen områder som kultur, ungdom, idrett, helse og reisestøtte for journalister. Det er også et ønske fra fylkeskommunen om økt næringssamarbeid.

Mer informasjon om det norske Barentssekretariatet og hvordan du søker midler finner du her.

Kontakt

Markus Johan Karlsen
Internasjonal Fagleder
78 96 31 53
981 06 041
Natalia Karlsen
Rådgiver Barentssamarbeidet
78 96 31 12
466 48 280