Dette skjer i uke 43

Møte i KS om oppgaver til de nye regionene, Finnmarksseminaret i Honningsvåg, møte med nasjonal rassikringsgruppe, møte nasjonal vannressurs og regionalplankurs er noe av innholdet på den fylkeskommunale kalenderen for uke 43.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik 

  • Mandag: møte i fylkesordførerkollegiet og seminar med KS og Kommunal- og forvaltningskomiteen om oppgaver til de nye regionene i Oslo.Tirsdag: Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen om Statsbudsjettet 2019 i Oslo.
  • Onsdag: Innlegg ved åpningen av Finnmarksseminaret for museene i fylket i Honningsvåg
  • Torsdag: Kontoret i Vadsø
  • Fredag: Hjemmekontor i Gamvik

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken 

  • Mandag: nasjonal rassikringsgruppe Oslo
  • Tirsdag: Hjemmekontor Alta
  • Onsdag: Trafikksikkerhetskonferanse Tromsø
  • Helse nord seminar Tromsø
  • Torsdag: Helse nord seminar Tromsø
  • Fredag: Hjemmekontor Alta

Reguleringsplankurs

Det arrangeres kurs for planleggere i finnmarkskommunene. Kurset holdes på Scandic Hotel i Karasjon onsdag 24. oktober. Fra fylkeskommunen deltar Nora Dahl, Annbjørg Løvik og Kristi Hals.

 

Møte med Miljødirektoratet 

Tirsdag deltar Mikkel Slaaen Kvernstuen på et møte mellom nasjonal referansegruppe og direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet. Møtet foregår hos Miljødirektoratet i Trondheim.

 

Finnmarksseminaret Honningsvåg 

Representanter for Kultur-, kulturminne – og miljøavdelinga i FFK deltar på Finnmarksseminaret i Honningsvåg 24.-25. okt. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik åpner seminaret.

 

Planlegging av frigjøringsjubileum

Torsdag er det møter i Kirkenes om planlegginga av 75-års markeringa av frigjøringa av Øst-Finnmark. Tore Gundersen, Trond Magne Henriksen og Markus Karlsen deltar på disse.

Møte i fylkesutvalget og fylkestinget og Grensesamarbeidsdagene er noe av det som står på fylkeskommunens kalender i uke 42.

 

Fant du det du lette etter?