Dette skjer i uke 16

En oppsummering av aktiviteter og møter der Finnmark fylkeskommune deltar eller er arrangør i uke 16.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik

  • Mandag: Møte med ordførere i Bynettverket i Troms og Finnmark i Alta.
  • Tirsdag: Reisedag til Luleå og markering med middag av 25 år i Barentssamarbeidet.
  • Onsdag: Seminar for markering av Barentssamarbeidet 25 år. Reise til Bodø og Nordnorsk KS møte.
  • Torsdag: KS møte med innlegg og paneldebatt Møte med Helse Nord. Reise til Trondheim
  • Fredag: Samråd om sammensetning av  Fjordfiskenemda. Privat.

 

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech

  • Mandag: Reise til Haparanda
  • Tirsdag: HUK, Haparanda
  • Onsdag: Arctic Skills, Torneå
  • Torsdag: Velferdspermisjon
  • Fredag: Hammerfestkontoret

Møte med statsråd Mæland

Onsdag 18. april har kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland invitert til et møte på Fylkeshuset i Vadsø kl 1145-1245 med Finnmark fylkeskommune og Vadsø kommune. Fra Finnmark fylkeskommune møter fylkespolitikerne Remi Strand, Ståle Olsen og Jo Inge Hesjevik. Fra administrasjonen møter Øystein Ruud, Anne-Cathrine Larsen og Ketil Steigen.

EU-nettverkssamling

‘Ferske’ Horisont Finnmark (ffk.no/horisontfinnmark) deltar i samling av alle EU-nettverker i landet i Oslo. (17. april) Prosjektleder Matthias Kock drar dit. Det blir presentert arbeidet i forskningsrådet med mobiliseringen til H2020-deltagelse.

 

ArcticSkills i Tornio

17. og 18. april møtes over hundre yrkesfagelever fra Barentsregionen til yrkesfagkonkurransen ArcticSkills, denne gang i Tornio. Les mer om ArcticSkills.

Fra internasjonalt deltar en 1-person delegasjon. ArcticSkills-prosjektet er et forprosjekt med Kolarctic-midler. Se invitasjonen fra ArcticSkills som ble sendt til sponsorer og venner av ArcticSkills.

 

Hovedutvalg for kompetanse

HUK møtes 17. april i Haparanda, Sverige. Møtet holdes i forbindelse med ArcticSkills. Se saksliste og dokumenter på vårt politiske område.

En oppsummering av aktiviteter og møter der Finnmark fylkeskommune deltar eller er arrangør i uke 15.

Fant du det du lette etter?