Hva skjer uke 43

Budsjetthøring i Stortinget, nabokonferanse om krigen og Norge-Russland, 10-årsjubileum for FOT-samarbeid og fotoinnsamling i Børselv er noe av det som står på den fylkeskommunale kalenderen i uke 43.

Budsjetthøring

Tirsdag 22. oktober deltar Ulf Trygve Ballo (som leder i fellesnemnda) og Tarjei Jensen Bech på budsjetthøring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Berit Koht (økonomisjef i Troms fylkeskommune) deltar sammen med dem.

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken

Mandag: Tromsø møte Fylkestingsgruppa
Tirsdag: Innovasjon Arktis
Onsdag/Torsdag: Historiekonferansen Kirkenes
Fredag: Hjemmekontor Alta

Nabokonferanse om krigen og Norge-Russland

23. og 24. oktober arrangerer Finnmark fylkeskommune en større konferanse i Kirkenes om krigen og dagens forhold mellom Norge og Russland. Forsvarsminister Frank Bakke Jensen og fylkesordfører Ragnhild Vassvik åpner konferansen. Flere politikere og representanter fra administrasjonen deltar også, i tillegg er de til stede på 75-års markeringa for frigjøringa den 25. oktober. Her deltar også Kongen, statsministeren og den russiske utenriksministeren.
Mer om konferansen finner du her.

FOT-samarbeidet markerer 10-årsjubileum

Onsdag 23. oktober marker FOT-samarbeidet sitt 10- årsjubileum i Oslo
FOT-samarbeidet er et fylkeskommunalt digitaliseringssamarbeid mellom Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Oppland, Trøndelag og Finnmark.
Samarbeidet har eksistert i 10 år og skal den 23. oktober markere jubileet samtidig som vi markerer at samarbeidet må over i en ny fase pga regionreformen.
Gjennom 10 år har FOT- samarbeidet gått gjennom store endringer. Det som startet med et samarbeid mellom 6-7 fk- er som hadde samme sak/arkivsystem og trengte å samordne seg for å få til bedre avtaler knyttet til utviklingsarbeid opp mot leverandøren, er i dag et leverandøruavhenig samarbeid om utvikling av optimale løsninger ved hjelp av digitale verktøy, i fylkeskommunene.
Vi har erfaring fra 10-års arbeid som har gitt konkrete konstadseffektive resultater grunnet brukermedvirkning, deling og samarbeid. Vi vet mye om hva som skal til for å få gode intensjoner om samarbeid satt ut i livet og skape resultater, god organisering, forpliktende avtale, struktur og styring.
Fra Finnmark fylkeskommune deltar assisterende fylkesrådmann Anne-Cathrine Larsen (styreleder i FOT-samarbeidet), IT-sjef Ragnhild Evjen Angell og Prosjektleder IT, Tor Ivar Iversen.
Program for jubileumsseminaret finner du her (PDF, 85 kB).

Fotoinnsamling Børselv

Fylkesbiblioteket samler inn og digitaliserer bilder på Kvensk institutt i Børselv 23.-24.10.2019 kl 11-16 begge dager. 
Fotograf Sonja Siltala fra fotoarkivet ved Finnmark fylkesbibliotek deltar
Program og info finner du her.

Klyngeforum Arktis

Mandag og tirsdag er det samling for alle næringsklyngene i Troms og Finnmark. Samlingen foregår i Tromsø. Marit Magelssen Vambheim og Stian Reiersen deltar for Finnmark fylkeskommune.

Kulturnæringskonferanse

Tirsdag avholdes Kulturnæringskonferansen Xn i Tromsø. Marit Magelssen Vambheim deltar for Finnmark fylkeskommune.

Vadsø næringsforening

Fredag skal Marit Magelssen Vambheim og Kjersti Irina Rosanoff Aronsen holde innlegg på Vadsø næringsforening sitt frokostmøte. De skal snakke om bærekraftig næringsutvikling.

Møte i fylkesutvalget og fylkestinget, grensedager og markering av frigjøringen av Finnmark er noe av det som står på den fylkeskommunale kalenderen i uke 42.

Temamøte om torskefiskkonferanse i Tromsø og fagdag for prosjektledere i folkehelsearbeid og kommunesamling for "God samhandling for barn og unge i Finnmark er tre saker som står på den fylkeskommunale kalenderen for uke 41.