Hva skjer uke 49

Strategisamling med fylkesrådet er noe av det som står på fylkeskommunale kalenderen for uke 49.

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech

Mandag-Tirsdag: Strategisamling fylkesrådet, Vadsø
Onsdag: Vadsøkontoret
Torsdag: Olje og Jazz, Honningsvåg
Fredag: Hammerfestkontoret

Siste samling for Finnmark fylkesting, fylkesutvalgsmøte, komitémøte Troms og Finnmark og fylkestingsamling for Troms og Finnmark står på den fylkeskommunale kalenderen for uke 50.

Møte i hovedutvalg for kompetanse, eiermøte i Nordnorsk reiseliv, ressursgruppemøte i Leverandørutviklingsprogrammet for Nord-Norge og Kolarctic-møte i Luleå er noe av det som står på fylkeskommunens aktivitetskalender for uke 48

Deltakelse på Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge i Alta er noe av det som skjer denne uka.