Høringer

Her finner du høringer på regionalt nivå.

Pågående høringer

Tittel Type Status Høringsfrist

 

 

 

Sende høringsinnspill?

Høringsinnspill på e-post sendes til postmottak@ffk.no.

Høringsinnspill sendt med brev postes til:

Finnmark fylkeskommune
Postboks 701 Fylkeshuset
9815 Vadsø