Fellesnemnda møttes i Vadsø

Klikk for stort bildeFellesnemndas medlemmer under møtet i Vadsø de to siste dagene i januar. Foto: Harald Hereide/Finnmark fylkeskommuneValgnemnd, arbeidsutvalg og budsjett var blant sakene som ble behandlet da fellesnemnda for sammenslåinga av Troms og Finnmark fylkeskommuner møttes i Vadsø. 

Møtene fant sted 30. og 31. januar på fylkeshuset. Dette var fellesnemndas første møte i Vadsø og det andre møtet totalt.

 

Under følger en ytterligere oversikt over sakene som var til behandling samt resultatet av behandlingen. Sakene som var til behandling 31. januar ligger øverst.

Kommunikasjonsplan

Sak 9/19 Kommunikasjonsplan (PDF, 146 kB) med vedlegg (PDF, 694 kB). Kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune Trond Magne Henriksen holdt en orientering (PDF, 51 kB) for fellesnemnda om saken.  Kommunikasjonsplanen ble vedtatt med tillegg om at universell utforming må ivaretas.  

Arbeidsutvalg

Fellesnemnda vedtok i sak 5/19 Valg av medlemmer til arbeidsutvalget (PDF, 219 kB) å velge følgende medlemmer:

Fra Finnmark: Trine Noodt (V), Arne Liaklev (MDG), Jo Inge Hesjevik (H), Ulf Trygve Ballo (Ap) (nestleder) og Ragnhild Vassvik (Ap).

Fra Troms: Christine B. Killie (H), John Karlsen (Frp), Kari-Anne Opsal (Ap) (leder), Willy Ørnebakk (Ap) og Ivar Prestbakmo (Sp).

Vara for Ap og Sp:

1. Sylvi Jane Husebye, Ap
2. Tarjei Jensen Bech, Ap
3. Mari Martinsen Siljebråten, Ap
4. Arne Bergland, Ap
5. Irene Lange Nordal, Sp
6. Ragnhild Aslaksen, Ap
7. Kim Håkon Pedersen, Ap
8. Kari Lene Olsen, Ap

Vara for H, FrP, MDG, V, KrF, R og SV:
1. Nils Einar Samuelsen, KrF
2. Ellen Øseth, SV
3. Jens Ingvald Olsen, R
4. Claus Jørstad, FRP
5. Lise Svenning, H
6. Line Fusdahl, H

Delt prosjektledelse

Fellesnemnda vedtok i sak 11/19 Prosjektorganisering (PDF, 238 kB) at det blir delt prosjektledelse mellom Troms og Finnmark. Prosjektledelsens mandat er å planlegge og gjennomføre de prosesser som er nødvendige for å etablere Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Partssammensatt utvalg

Sak 6/19 Valg av medlemmer til partssammensatt utvalg (PDF, 11 kB). Fellesnemnda vedtok å velge Ulf Trygve Ballo som leder av partssammensatt utvalg. Som medlemmer er Mari Martinsen Siljebråten (Ap), Arne Bergland (Ap), Ragnhild Aslaksen (Ap), Kristen Albert Ellingens (H), Ellen Øseth (SV) og Ronny Berg (Frp). I dette utvalget skal også tillitsvalgte sitte.

Valg, mandat og fremtidsplan for underutvalg

Sak 7/19 Valg, mandat og fremtidsplan for politiske underutvalg (PDF, 422 kB). Nemnda valgte et underutvalg for budsjett og økonomiplan. Underutvalget består av arbeidsutvalget og Ane-Marthe Sani og Tarjei Jensen Bech. Øvrige utvalg håndteres av valgnemnd og arbeidsutvalg.

Godtgjøringsreglement

Sak 12/19 Godtgjøringsreglement (PDF, 139 kB) ble vedtatt med et tilleggspunkt om at arbeidsutvalget gis fullmakt til å avklare godtgjørelser for fellesnemnda og partssammensatt utvalg. 

Klikk for stort bildeFellesnemnda for Troms og Finnmark møtes i Vadsø 30. og 31. januar. Her fra torsdagens møte. Foto: Harald Hereide/Finnmark fylkeskommune

Videre følger en oversikt over hvilke saker som ble behandlet onsdag og hvilke vedtak som ble gjort. 

Valgnemnd

Sak 2/19  Valgnemnd (PDF, 8 kB). Her ble disse valgt, en fra hvert fylke for de partiene som har to representanter i nemnda: Fra Ap: Sylvi Jane Huseby og Marit Siljebråten, Sp: Irene Lange Nordahl, H: Jo Inge Hesjevik og Christine B. Killie, SV: Ellen Øseth og Tommy Berg, KrF: Nils Einar Samuelsen, Rødt: Jens Ingvald Olsen, V: Trine Noodt og Roar Sollied, MDG: Askild Gjerstad og Arne Liaklev, FrP: John Karlsen og Ronny Berg.

Møteplan

Sak 3/19 Møteplan for fellesnemnd, arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg 2019 (PDF, 250 kB). Neste møte i nemnda blir i Tromsø 26.-27. februar. Lista over møtene ble vedtatt. Ei viktig endring er at det konstituerende fylkestinget skal møtes 28.- 30. oktober, og at arbeidsutvalget møtes den 18. mars.

Reglement

Sak 4/19 Reglement for fellesnemnda, arbeidsutvalget og øvrige folkevalgte organ (PDF, 566 kB) ble vedtatt med endringer.

Budsjett

Sak 8/19 Budsjett, regnskap og valg av revisjonsordning for fellesnemndas arbeid (PDF, 129 kB). Budsjettet er på 28 millioner kroner, og ble vedtatt.

Sak- og arkivsystem

Sak 10/19 Sak- og arkivsystem for fellesnemnd (PDF, 10 kB) ble vedtatt.

Åpning med kulturelt innslag

Klikk for stort bildeKjersti Sjursen Lien fortalte om sitt liv som oppvokst i Troms og nå bosatt i Finnmark på starten av møtet onsdag. Foto: Harald Hereide/Finnmark fylkeskommuneFylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik ønsket nemnda velkommen til Finnmark på første møtedag. Det kulturelle innslaget sto Kjersti Sjursen Lien for. Hun er oppvokst i Tromsø, men bor nå i Vadsø. Sjursen Lien fortalte om sitt liv i Finnmark i snart ti år med skråblikk.

Einar Mathisen og Hedda Ottarsen Østvik representerer ungdomsrådet i Troms fylkeskommune, og Hanne Iversen Noste Finnmark. De fortalte om hvordan rådene jobber.

Presenterte Finnmark og Troms

Videre på onsdagsmøtet ble de 38 politikerne i fellesnemnda bedre kjent med hverandre, organisering av den enkelte fylkeskommune og ulike satsingsområder og utfordringer.

Fylkesrådmann Øystein Ruud med avdelingssjefer presenterte Finnmark. (PDF, 2 MB)Fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk presenterte sitt fylke (PDF, 2 MB).

Hele programmet for møtedagene kan sees her (PDF, 9 kB)Her finnes saklista (PDF, 308 kB) sak 1/19.

Klikk for stort bildeLeder Kari-Anne Opsal og nestleder Ulf Trygve Ballo i fellesnemnda under møtet onsdag. Foto: Harald Hereide/Finnmark fylkeskommune