Disse sakene behandles denne uken

Klikk for stort bildeFra fellesnemndas møte i Vadsø i slutten av januar. Foto: Harald HereideFellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark møtes i Tromsø denne uken. Det har også vært møter i arbeidsutvalget og partssammensatt utvalg. Her er oversikten over sakene som behandles.

Arbeidsutvalget og partssammensatt utvalg har møte mandag 25. februar, mens fellesnemnda møtes tirsdag 26. og onsdag 27. februar. Møtene finner sted i Tromsø. Under finner du saksdokumenter, sakslister og møteplaner. Det er også lagt ut protokoll fra møte i arbeidsutvalget 25. februar. 

Møte i arbeidsutvalget

Møte i partssammensatt utvalg

 • Sak 15/19 - Valg underutvalg
 • Sak 16/19 - Valg av varamedlem til fylkesvalgstyret
 • Sak 17/19 - Gjennomgang av oppgaver som må være løst innen utgangen av 2019
 • Sak 18/19 - Revidert budsjett fellesnemnda
 • Sak 19/19 - Erfaringer og råd ved sammenslåingsprosesser
 • Sak 20/19 - Godtgjøringsreglement fellesnemnda og øvrige folkevalgte organ, avklaringer
 • Sak 21/19 - Høring inntektssystemet Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Vedlegg 5.
 • Sak 22/19 - Prosjektskisse for sammenslåing
 • Sak 23/19 - Prinsipper for sammenslåing
 • Sak 24/19 - Avtalen om overføring av ansatte fra SAMS
 • Sak 25/19 - Eierskap og samarbeidsavtaler
 • Sak 26/19 - Anskaffelse ERP
 • Sak 27/19 - Anskaffelse sak- og arkivsystem
 • Sak 28/19 - Frikjøp av tillitsvalgte
 • Sak 29/19 - Husregler
 • Sak 30/19 - Sykehusstruktur i Troms og Finnmark
 • Sak 31/19 - Uttalelser
 • Foreløpig saksliste (PDF, 142 kB)
 • Forslag til møteplan (PDF, 510 kB)
 • Lenke til direktevideo tirsdag og onsdag