Delt prosjektledelse

Klikk for stort bildeStein Ovesen og Øystein Ruud skal sammen ha det operativet ansvaret for sammenslåingsprosessen. Foto: Harald F. Hereide

I sammenslåingsprosessen blir det delt prosjektledelse mellom Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fellesnemnda hadde møte onsdag og torsdag denne uka i Vadsø. Nemnda vedtok i sak 11/19 Prosjektorganisering (PDF, 238 kB)at det blir delt prosjektledelse mellom Troms og Finnmark. Prosjektledelsens mandat er å planlegge og gjennomføre de prosesser som er nødvendige for å etablere Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Organisering

Det etableres en prosjektledelse og prosjektstab for å koordinere og gjennomføre prosjektet. Prosjektledelsen utarbeider en prosjektplan og prosjektorganisering som etter innstilling fra arbeidsutvalget behandles i fellesnemnda. Prosjektledelsen skal i henhold til reglement ha det operative ansvaret, samt fullmakt til iverksetting og gjennomføring av administrativ organisering av prosjektet. 

Føringer for arbeidet i prosjektet og arbeidsgrupper:

•    Likeverdighet i samarbeidet er et grunnprinsipp i arbeidet med å etablere Troms og Finnmark fylkeskommune
•    Det skal etterstrebes en balansert sammensetning fra de to fylkeskommunene i styring av prosjektledelse, prosjektstab og prosjektgrupper  
•    For å skape gode og helhetlige løsninger skal arbeidet koordineres tverrfaglig  
•    Prosessen med å utforme og etablere en ny fylkeskommune skal være preget av åpenhet og etterrettelighet. Dette innebærer krav til dokumentasjon og kommunikasjon.

Ansatte med

Politikerne valgte sine representanter til partssammensatt utvalg (PSU) (PDF, 11 kB). Her skal også ansatte med.