Ny nettside for sammenslåingsprosessen

Klikk for stort bilde

Fra 1. mars vil Troms og Finnmark fylkeskommuner legge ut nyheter knyttet til sammenslåinga på en ny nettside. 

Lenken til den nye nettsiden er http://nyetffk.no/. Navnet er en forkortelse for «nye Troms og Finnmark fylkeskommune». Stortinget har vedtatt at Troms og Finnmark skal bli én fylkeskommune fra 1.1.2020.

Nettsiden inneholder blant annet kalender med møteoversikt, nyhetsarkiv, kontaktinformasjon og fakta om sammenslåingsprosessen. Siden er under utvikling, og i løpet av 2019 vil ytterligere informasjon bli å finne her.

Målet er at nettsiden vil være nyttig for publikum i fylkeskommunene, ansatte i fylkeskommunene, mediene og andre som ønsker å holde seg oppdatert om sammenslåinga.

Ragnhild Vassvik, Ulf Ballo og Kari-Anne Opsal.jpg

Det andre møtet i fellesnemnda for sammenslåinga mellom Finnmark og Troms finner sted i Vadsø 30.-31. januar. Saksliste og program for møtedagene er klart.

Det første møtet i fellesnnemnda mellom Finnmark og Troms fylkeskommuner ble holdt mandag.. Fra venstre sitter Ragnhild Vassvik, Ulf Ballo (nestleder) og Kari-Anne Opsal (leder). Foto: Kine Moxness Sandnes, Troms fylkeskommune

 

 

 

 

Fellesnemnda for sammenslåinga mellom Finnmark og Troms hadde sitt første møte mandag 17. desember i Tromsø. Kari-Anne Opsal fra Troms ble leder, mens Ulf Ballo fra Finnmark ble nestleder i nemnda.

Kommunalminister Monica Mæland har endret forskriften for sammensetning av fellenemnda til sammenslåing av Troms og Finnmark. Les dokumentene nedenfor.

 

Ranghild Vassvik og Eivind Smith

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik holdt innlegg på høringa om sammenslåing av Finnmark og Troms i dag.

Lovlighetskontroll - valg av medlemmer til fellesnemnda

Fylkestinget tar Kommunaldepartementets klagebehandling til etterretning. Sak om fellesnemnd vil dermed komme tilbake til fylkestinget. Forslag om prosessvarsel oversendes administrasjonen til utredning. Saksdokumenter finner du her.

Fylkestinget diskuterte avtalen mellom regjeringspartiene og KrF om oppgaveoverføring

Regjeringspartiene og KrF har inngått en avtale om oppgaver i regionreformen, 10/18. Denne ble behandlet som ei melding. Meldinga ble tatt til orientering etter en lang debatt.

Partene er enige om at regionstrukturen som ble vedtatt 8.juni 2017 ligger fast.

Kontakt

Hege Wallenius
Nettredaktør/kommunikasjonsrådgiver
78 96 32 47
476 68 112