Ba om oppheving av sammenslåing

Klikk for stort bilde

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik holdt innlegg på høringa om sammenslåing av Finnmark og Troms i dag.

Høring i Stortinget 6. november – Reversering av sammenslåingsvedtaket Finnmark og Troms (se videopptak). Det var et representantforslag om oppheving av de to fylkene som var gjenstand for høringa i kommunal- og forvaltningskomiteen i dag.

Innlegg av fylkesordfører Ragnhild Vassvik:

Først vil jeg takke komiteen for muligheten til å komme hit for å tale Finnmarks sak.

Finnmark ønsker ikke denne sammenslåingen. Det er vedtatt ved tre anledninger i Finnmark fylkesting. I tillegg har vi hatt en folkeavstemning der 87% sa nei. Vi er svært skuffet over å ikke blir hørt.

Et kronargument har vært at Finnmark er for lite til å håndtere oppgavene. Etter at oppgavemeldinga ble lagt fram har det blitt stille rundt dette og med god grunn. Det er ingen av de nye oppgavene som Finnmark ikke kan håndtere selv.

Finnmark har tidligere spilt inn over førti forslag til nye oppgaver og vi tar dem gjerne fortsatt.

Finnmark fylkeskommune består av meget dyktige, høyt utdannede medarbeidere. De er fremoverlente og gira på nye oppgaver. Mange flere enn det som nå ligger i bordet fra regjeringen.

Men skulle det mot formodning komme oppgaver som Finnmark av en eller annen grunn ikke skulle kunne løse selv, ja så mener jeg at det må være mulig å finne andre løsninger enn å tvinge befolkningen i nord inn i en sammenslåing et så stort flertall ikke vil ha.

Jeg vil også minne om at målinger gjort i Troms viser at langt over 70% ikke ønsker denne sammenslåingen.

Vi samarbeider godt på tvers av fylkesgrensene i dag, eventuelle nye større oppgaver bør også kunne løses med et samarbeid mellom fylkene.

Det har festet seg et inntrykk om at Finnmark driver en slags boikott av denne saken. Det er en misforståelse.

Finnmark forhandlet med Troms i månedsvis, Finnmark hadde flere løsningsforslag som innebar at vi forsøkte en fylkessammenslåing med Troms.

Komiteen skal ha fått en oversikt over løsningsforslagene. Jeg oppfordrer dere til å se på dem.  Poenget er dette: Vi har gjort vårt beste for å gjennomføre stortingsvedtaket om sammenslåing. Det har ikke latt seg gjøre.  

Vi spør oss selv:  Var det en sammenslåing eller en overtagelse av Finnmark som ble vedtatt i Stortinget?

Vi i Finnmark har mye å bidra med. Vi vil være med som likeverdig partner med en hånd på rattet inn i framtiden. Også dersom vi skal slås sammen.

Vi har spurt folket i Finnmark om råd. Det ble gjort etter at forhandlingene brøt sammen og Gardermoen-avtalen ble nedstemt. Finnmarkingene råd var et rungende nei.

Så skrives det i avtalen mellom Krf og regjeringen at partene oppfordres til å ta vesentlig mer hensyn til Vadsø og Finnmark i fordeling av arbeidsplasser i den nye fylkeskommunen, særlig med henblikk på fordelingen i fylkesadministrasjonen.

Dette er forlokkende, men lite konkret!

Hvis det betyr at dette skal defineres av partene, da er det med respekt å melde lite verdt.

Det viktigste som vi ikke fikk gjennomslag for i forhandling var en fordeling av toppledelse.

Vesentlig mer må i så fall bety dette, men så lenge det bare er en oppfordring og intet mer vil den praktiske betydningen være liten. Finnmark vil bli ribbet for makt og innflytelse.

Pr i dag sitter vi med en forskrift der Finnmark har 9 medlemmer i Fellesnemnda mot Troms sine 19. Det er situasjonen og det er en umulig inngang.

I disse dager har Russland meldt at de skal øve med missiler rett utenfor finnmarkskysten. Det er en dramatisk situasjon. Selv om det er langt fra Tanafjorden til Oslofjord, så er vi samme nasjon.

Hver dag jobbes det på tvers av grensen i Øst-Finnmark for å bevare og utvikle gode relasjoner. Dette er av stor betydning for oss alle.

Vi som har valgt å bosette oss i Finnmark bidrar til at Norge opprettholder sin suverenitet bare ved vår tilstedeværelse. Begynner folk å dra vil det være de med høy utdanning og unge folk som vil dra først. Om bedrifter legges ned og offentlige institusjoner følger etter, ja så er det også et sikkerhetsproblem. Det er realiteten.

Så til spørsmålet om søksmål. Ja, det diskuteres. Vi har bedt om en utredning. Men la meg være helt klar også her: Finnmark ønsker ikke en rettssak mot staten. Det ville være en fallitterklæring for vårt system. Men samtidig: Vi ville ikke gjort jobben vår om vi ikke undersøkte også denne muligheten. Derfor kan jeg ikke her og nå utelukke søksmål.

Mitt klare råd er at Stortinget aksepterer at sammenslåingen av Troms og Finnmark viste seg for vanskelig å gjennomføre. Det er absolutt ingen skam å snu. Av og til er det slik at man forsøker, men mislykkes. Da er det politikere med format som kan stikke fingen i jorden og ta konsekvensen av det.

På bakgrunn av blant annet dette ber jeg om at forslaget om oppheving av sammenslåingen tas til følge slik at vi igjen, kan gjenoppta arbeidet for å skape et bedre fylke for folk som bor der og for trygghet og sikkerhet for oss alle.

Takk!

Fant du det du lette etter?