Kommunalminister Monica Mæland har endret forskriften for sammensetning av fellenemnda til sammenslåing av Troms og Finnmark. Les dokumentene nedenfor.

 

Ranghild Vassvik og Eivind Smith 1

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik holdt innlegg på høringa om sammenslåing av Finnmark og Troms i dag.

Lovlighetskontroll - valg av medlemmer til fellesnemnda 1

Fylkestinget tar Kommunaldepartementets klagebehandling til etterretning. Sak om fellesnemnd vil dermed komme tilbake til fylkestinget. Forslag om prosessvarsel oversendes administrasjonen til utredning. Saksdokumenter finner du her.

Fylkestinget oktober 2018 1

Regjeringspartiene og KrF har inngått en avtale om oppgaver i regionreformen, 10/18. Denne ble behandlet som ei melding. Meldinga ble tatt til orientering etter en lang debatt.

Partene er enige om at regionstrukturen som ble vedtatt 8.juni 2017 ligger fast.

Regionreformen - kart Troms og Finnmark 1

– Jeg er svært glad for at regjeringspartiene og KrF er enige om nye oppgaver og virkemidler til fylkeskommunene. Dette gjør fylkeskommunene til sterkere regionale samfunnsutviklere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra regjeringen.no.

Ragnhild Vassvik

Etter at Troms fylkesting i sitt møte den 10. august vedtok å be statsråden overta sentrale deler av tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms og selv anså det som umulig å sitte i nemnda uten representanter for Finnmark til stede, har statsråd Monika Mæland invitert fylkesrådslederen i Troms og fylkesordføreren i Finnmark til et møte den 20.august.

avstemning

 

 

 

 

 

 

Fylkestingets flertall avviste å oppnevne fellesnemnd.

Fant du det du lette etter?