Lovlighetskontroll - valg av medlemmer til fellesnemnda 1

Fylkestinget tar Kommunaldepartementets klagebehandling til etterretning. Sak om fellesnemnd vil dermed komme tilbake til fylkestinget. Forslag om prosessvarsel oversendes administrasjonen til utredning. Saksdokumenter finner du her.

Fylkestinget oktober 2018 1

Regjeringspartiene og KrF har inngått en avtale om oppgaver i regionreformen, 10/18. Denne ble behandlet som ei melding. Meldinga ble tatt til orientering etter en lang debatt.

Partene er enige om at regionstrukturen som ble vedtatt 8.juni 2017 ligger fast.

Regionreformen - kart Troms og Finnmark 1

– Jeg er svært glad for at regjeringspartiene og KrF er enige om nye oppgaver og virkemidler til fylkeskommunene. Dette gjør fylkeskommunene til sterkere regionale samfunnsutviklere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra regjeringen.no.

Ragnhild Vassvik

Etter at Troms fylkesting i sitt møte den 10. august vedtok å be statsråden overta sentrale deler av tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms og selv anså det som umulig å sitte i nemnda uten representanter for Finnmark til stede, har statsråd Monika Mæland invitert fylkesrådslederen i Troms og fylkesordføreren i Finnmark til et møte den 20.august.

avstemning

 

 

 

 

 

 

Fylkestingets flertall avviste å oppnevne fellesnemnd.

vassvik, ragnhild 16

 

 

 

 

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik skriver i brevet til statsministeren at Norge bør ikke vende ryggen til 87 prosent av finnmarkingene.

Fra venstre: Remi Strand, fylkesordfører Ragnhild Vassvik og statsminister Erna Solberg

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik er skuffet etter møtet med statsminister Erna Solberg i dag.

DSC_1865

Fylkesvalgstyret godkjente i dag resultatet av folkeavstemninga i Finnmark.

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech var i dag i Oslo for å delta på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om Kommuneproposisjonen 2019.

Fant du det du lette etter?