Turskiltprosjektet

Kjærlighetsstien i Vadsø. Foto: Nina Merete Austad - Klikk for stort bildeTurskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter.

I tillegg bidrar turlag, turistforeninger, friluftsråd, reiseliv, idrettslag, kommuner m.fl. med en betydelig egeninnsats, også økonomisk.

Hvem kan søke prosjektmidler?

  • Frivillige lag og organisasjoner registrert med organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret.
  • Interkommunale friluftsråd
  • Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interesserte kan søke sammen med en frivillig organisasjon eller et interkommunalt friluftsråd
  • Prosjektmidlene skal gå til skilting og merking av turløyper i tråd med Merkehåndboka.

 

Søknad

Her kan du lese mer om krav til søknaden og hvordan du søker prosjektmidler fra Turskiltprosjektet.

 

Nyttige verktøy

I turskiltprosjektet er det utarbeidet en egen manual for merking av turstier - Merkehåndboka.

Målgruppa for Merkehåndboka er friluftsorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, friluftsråd, fylkeskommuner, reiselivsdestinasjoner m.fl. Merkehåndboka kan brukes av alle som tilrettelegger for naturvennlig ferdsel, uavhengig om målet er et lavterskeltilbud i nærmiljøet, en rute for vandring i fjellet eller langs kysten eller for å presentere perlene ved en reiselivsdestinasjon.

Turskiltprosjektet har også en egen nettside, www.turskiltprosjektet.no der du finner relevant informasjon knyttet til Turskiltprosjektet. På denne siden finner du også en liste over anbefalte leverandører på turskilt og informasjonstavler.