Kommunenes kunnskapsgrunnlag og folkehelseplaner

Her finner du informasjon om finnmarkskommunenes folkehelsearbeid.

Kontakt

Britt Hjørdis Somby
Rådgiver
78 96 30 56
481 15 269