Fylkeshelseundersøkelse 2019

Klikk for stort bilde

Den første fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark med vekt på trivsel og livskvalitet er i gang!

28. mai 2019 blir 50 000 innbyggere fra Troms og Finnmark over 18 år invitert til å svare på spørsmål om hvilke faktorer som kan påvirke helsen. Fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og UiT Norges arktiske universitet.

Om undersøkelsen
De som er valgt ut til å delta kontaktes direkte. Undersøkelsen kan besvares fra smarttelefon, nettbrett eller PC. Her er undersøkelsen på norsk bokmål og samisk:

Viktig med høy deltakelse
Fylkeshelseundersøkelsen er viktig for å få et godt grunnlag for det regionale og lokale folkehelsearbeidet. Jo flere som deltar jo bedre kunnskapsgrunnlag. Vi håper at alle som er invitert deltar og svarer på spørsmålene.

Samfunnsutviklingen
God helse og livskvalitet er viktig for den enkelte, men også for samfunnsutvikling. For å synliggjøre helsefremmende samfunnsutvikling blir kommunale og fylkeskommunale planer viktig i prioritering og iverksetting av tiltak. Vi må først få mer kunnskap og dokumentasjon om livskvalitet og trivsel i regionen. Fylkeshelseundersøkelsen er et ledd i dokumentasjonsarbeidet.

Lurer du på noe? 
Se filene med spørsmål og svar som ligger i kolonnen til høyre på denne siden. 

Dersom du har problem med innlogging eller har andre spørsmål, ta kontakt med:

Svarfrist er 14. juni 2019.