Friluftsliv

Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen skal arbeide for å sikre allemannsretten og friluftslivets arealbehov. Dette oppnås gjennom god arealplanlegging og statlig sikring av friluftsområder.

Kontakt

Jostein Fløgstad
Rådgiver
78 96 32 77
Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835