Helserelatert adferd

Levevanene våre gjenspeiler en viktig rolle for en del dødsårsaker og sykdommer, som for eksempel lungekreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes. De folkehelsepolitiske målsetninger på helseatferdsområdet er å redusere helseulikheter. Målet omfatter å redusere sosiale ulikheter i kosthold, fysisk aktivitet, røyking, alkohol og andre rusmidler.

Linker

Helsedirektoratet

Lokale ressurser og virkmidler

 • Ernæringsstatus og vekt
 • Selvskading
 • Selvmord
 • Psykisk helse

Lokal kunnskap

 • Helse- og omsorgssektor
 • Helsesøster
 • NAV
 • Barnehage
 • Skole og SFO
 • Videregående skole
 • Kriseteam

Kontakt

Britt Hjørdis Somby
Rådgiver
78 96 30 56
481 15 269