Befolkningsoversikt

Befolkningssammensetning kan være med på avgjøre hvilke strategiske valg kommunene må gjøre. De viktige spørsmålene vil være hvem er innbyggerne våre. Innsatsområdene vil være ulike for kommunene med ungt befolkning i forhold til en kommune med eldre befolkning.

Linker

Befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå

Lokalkunnskap

  • Planlegger
  • NAV
  • Rådmann

Kontakt

Britt Hjørdis Somby
Rådgiver
78 96 30 56
481 15 269